Spring naar bijdragen

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/02/2019 in all areas

  1. 1 point
    Ga maar voor de nieuwe wijzerplaat, een andere klok werkt niet zo direct. Moet eerst weer ingelezen worden nl. Verbruik uitlezen via OBD lijkt me op je Jeep niet mogelijk, hoogstens een schatting. Succes, siert.


×