Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 05/13/19 in all areas

  1. 1 point
    Coolant level sensor foutmelding in de computer? Dat ligt 9 van de 10 keer niet aan de coolant sensor maar aan de computer zelf, even de soldeerpunten opnieuw solderen. De coolant level sensor zit trouwens in de tank, niet achter de thermostaathuis.
  2. 1 point
    Huy ARS, Bedankt man, maar als je het niet erg vindt ben ik het niet helemaal met je eens....


×