Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 02/07/19 in all areas

  1. 1 point
    Dag Kapitein, Het is mij niet gelukt om de originele draden in de auto te gebruiken. Dit werkte niet! Ik heb vanaf de radio nieuwe draden getrokken en zo aangesloten. Dit werkt nu prima.


×